BLOK MAĎARSKÝCH VÝSTAV

Výstavní série si klade za cíl představit nejmladší budapešťskou uměleckou scénu a mapovat některé klíčové problémy a citlivá místa, které se umělců dotýkají. Ačkoli hlavním společným jmenovatelem všech tří výstavujících umělců je jejich napojení na maďarské hlavní město, je jím i dojíždění mezi Maďarskem a zahraniční destinací. Z toho důvodu nemusí diváka vystavené série a instalace pouze seznámit s tím, co se děje v Budapešti, ale nechá jej nahlédnout na dění v São Paulu, Berlíně a Jing Jin City. Tento podzim naplní prostor Galerie Klubovna osobní a subtilní kresby Sári Ember, neobvyklé přístupy k sociálním fenoménům Dominiky Trapp a T+U collective nebo urbánní objevy a vyprávění Andi Schmied.

2.9. – 24.9.
Sári Ember – Em Casa
vernisáž: 2.9. v 18:00

26.9. – 29.9.
Dominika Trapp & T+U – I’ve fallen and I can’t get up
vernisáž: 26.9. v 18:00

2.10. – 20.10
Andi Schmied – Jing Jin City
vernisáž: 2.10. v 18:00

kurátor: Anna Juhász

*detaily k jedotlivým výstavám dole*

paprikac4

2.9. – 24.9. Sári Ember: Em casa (vernisáž: 2.9. v 18:00)

SÁRI EMBER (1985, São Paulo) vyrostla v Budapešti a v současné době žije a pracuje mezi São Paulem a Budapeští. Studovala fotografii na Univerzitě umění a designu Moholy-Nagy v Budapešti a v „Laboratory of Movement Studies“ na École du Théâtre Jaques Lecoq v Paříži.

EM CASA
Sári Ember strávila poslední dva roky v São Paulu, jako host v domu rodinné přítelkyně Alinky, maďarské emigrantky z roku 1956. Sári měla unikátní příležitost se po dlouhou dobu účastnit chodu domácnosti – která není její přirozenou – a tím mít vhled tak trochu zvenčí. V její sérii Em casa (Doma) zachytává každodennost tohoto domu a vykresluje jeho předměty a součásti, reflektuje změny uspořádání a jeho vlastní svět, přestože jednotlivé objekty by mohly být klidně elementy mnoha jiných domácností. Tento tušový inventář maďarsko-brazilské domácnosti evokuje rodinné vzpomínky a odhaluje přidanou hodnotu věcí zdánlivě bezcenných. Vyvstává otázka: co všechno nám bylo předáno a co všechno po nás zůstane?

26.9. – 29.9. Dominika Trapp & T+U: I’ve fallen and I can’t get up (vernisáž: 26.9. 18:00)

DOMINIKA TRAPP se narodila v roce 1988 v Budapešti. Žije v Berlíně a Budapešti. Studovala malbu na maďarské Univerzitě výtvarných umění v Budapešti.

Její malby, kresby a koláže se pohybují mezi abstraktními polohami, automatismem a fragmentací příběhů, které vychází z osobní mytologie nebo socio-fantasy. V poslední době se zabývá i tvorbou na výzkumu založených instalací a událostí spojených s jídlem – od fritování všeho po jedlou zámkovou dlažbu a experimenty s kvašenou poezií a zeleninou. Je zakládajícím členem skupiny mladých umělců Csakoda, která organizuje putovní výstavy po komunitních centrech na venkově.

T+U (Technologie und das Unheimliche) je nakladatelství a mezioborové hnutí sídlící v Berlíně, Budapešti a Lipsku. Bylo iniciováno Markem Fridvalszkim, Zsoltánem Miklósvölgyiim a Máriem Z. Nemesem v roce 2014. Cílem kolektivu T+U je do svého projektu zahrnout kulturní fenomény, které vychází ze střetu mezi conditio humana (úděl člověka v univerzu) a technologie v tématických číslech a podobných projektech.

I’VE FALLEN AND I CAN’T GET UP
V době neoliberálního konsenzu, kde archetyp ideálního člověka je charakterizován zejména pojmy jako je nekonečná “mladost” – a s tím související vitalita, potence, dynamika a mobilita, jsou tyto koncepce čím dál tím méně napojeny na reálnou demografickou tendenci rychlého stárnucího blahobytných západních společenství. Nicméně zdá se, že rozmanitost živých forem/pocitů, prostředí, trendů a aurum – generovaných skrze různé subsystémy digitální kultury – opravdu nereaguje na tuto přeměnu. Tudíž se tato výstava snaží probádat estetické dimenze tohoto problému skrze vstoupení do světa profesionálů, servisu a institucí napojených na téma stárnutí.

2.10. – 20.10 Andi Schmied: Jin Jing City (vernisáž: 2.10. 18:00)

ANDI SCHMIED se narodila v Budapešti v roce 1986, žije a pracuje tamtéž. Studovala architekturu na UCL Bartlett v Londýně a problematika prostoru pronikla i do její tvorby, která zahrnuje video, fotografii, ilustraci a sochu. Zájem o psychogeografii a urbanismus je patrný v mnoha jejích pracech.

JING JIN CITY
Andi Schmied zahrnuje fotografii a ilustrace z města Jing Jin – luxusního satelitu situovaného asi hodinu cesty od Beijinu – které zůstalo velkou měrou neobydleno od dob zahájení stavby v roce 1998. Ve městě vzniká tři tisíce luxusních domů po boku obřího hotelu, 18ti jamkového golfového hřiště, umělého jezera a dostihových drah. Domy jsou velmi pomalu rozprodávány, zatímco potenciální kupci jsou odrazováni myšlenkou začít svůj vysněný život na staveništi. Vily jsou totiž v různých stádiích výstavby, od betonových koster s nedokončenými interiéry až po hotové fasády s osázenými zahradami. Není to město duchů, ale spíše žije vlastním životem. Je udržováno v chodu a pořádku malou armádou zahradníků a ochrankou, kteří spolu tvoří i podstatnou část obyvatel města. Jejich aktivita udržuje zdání, že město funguje tak, jak bylo naplánováno. Tato zcela uměle vybudovaná krajina byla podnícena iniciativu městské správy, která prezentuje Jing Jin jako “nové město”, které je ztělesněním představ o udržitelném lidském sídle stejně jako o komfortem naplněném materiálním životě svých obyvatel. Výstava bude doplněna uměleckou publikací vydanou na vlastní náklady ve spolupráci s londýnským umělcem Lawrencem Lekem.

 

Rozhovor s kuratorkou:

 

logo_brnoVýstavu podpořilo Statutární město Brno.