Daniel Hüttler, Samuel Haller / (F)Akt

21.6. – 13.7. 2017

Daniel Hüttler, Samuel Haller / (F)Akt

THE FAKT OF QUESTIONING FOR je text vyřezaný do plexiskla na prvním objektu za vstupem do galerie. Pokud jej budeme pokládat za první bod našeho zastavení, setkáme se hned s celým slovníkem této výstavy. Slovo AKT je obsaženo v druhém klíčovém slově FAKT a pokud bychom za ně dosadili rovná se (=), mohli bychom získat další, pro myšlenku výstavy, zásadní pojem QUESTIONING (FOR). Už u tohoto prvního objektu se dá zaznamenat tenze, která nás provází i po zbytek výstavy. Je vyvolána umístíěním slov AKT a FAKT vedle sebe. Akt je činem, AKTivitou, impulzem. Fakt je naopak stabilní a neměnná veličina. Pravda, která může usvědčit nebo přesvědčit. Spolu tvoří tato slova nerozlučnou dvojici – akt je impulzem k otázce, fakt je odpovědí.

Otázky a odpovědi vedou k diskuzi, tedy pokud se v dostatečné míře mění role toho, kdo se ptá a toho, kdo odpovídá. Rozprava, to jsou informace, plynulost slov, reference a doporučení. Tato poklidná činnost, většinou prospěšná pro obě strany, se může snadno proměnit v boj. Snadno se může stát, že namísto diskutujících, proti sobě stojí dva soupeři s odlišnými názory na danou věc.

Boj, souboj, spor, zápas, bitva, srážka a mnoho dalších jsou synonyma k dalšímu klíčvému slovu výstavy – FIGHT.

Vyhledávání souboje.

Takto by se dala charakterizovat velká většina dalších zastavení v prostoru galerie. Fotografie naproti plexiobjektu jsou nalezené předměty, které mají jedno společé – jsou potenciálními nástroji pro souboj. Jsou nainstalovány tak, že připomínají stěnu v kanceláři policejního komisaře, který vyšetřuje kriminální čn.

Selfie stick je tvarem v jistém smyslu podobná objektům na fotografiích i vybavení šermíře. Na 3D videích se stává nástrojem souboje. Divák, aby mohl shlédnout videa, snad i proto, aby se “zapojil do hry”, si musí nasadit šermířskou masku. Je vtažen do souboje, potažmo do diskuze s umělcem. Dostáváme se do smyčky, tautologického gesta – jsme součástí zápasu. Souboje jako metafory diskuze. Diskuze jako metafora souboje.

Videa, na která je nám, divákům, dovoleno nahlédnout jsou zábleskem, útržkem děje, kolem kterého se vše točí. Zdá se, že plexiobjekt je motiv, stěna s fotografiemi jsou nesourodé důkazy a drhá část prostoru, která je oddělená látkou, je místem činu. Místem, kde nacházíme abstraktní směs, která může říct vše soustředěnému pozorovateli a nebo zamíchat karty a blafovat.

Marta Fišerová

Daniel Hüttler se narodil v roce 1995 ve Vídni a většinu svého života prožil v Mexiku. Od roku 2014 studoval fotografii na Universitě užitého umění ve Vídni. V posledním roce studoval v ateliéru Intermédia Jiřího Davida na pražské VŠUP.

Samuel Haller se narodil v roce 1996 ve Vídni. Od roku 2014 studoval fotografii na Universitě užitého umění ve Vídni, kde se dvojice seznámila a začala spolupracovat. Od roku 2016 studuje umění a fotografii na Akademii výtvarného umění ve Vídni.

 

Rozhovor:

  logo_brnoVýstavu podpořilo Statutární město Brno.