Flo Kasearu [EST] BASIC PRIDE

25. 7. – 13. 9.2018

Flo Kasearu [EST] BASIC PRIDE

Flo Kasearu (1985) je estonská vizuální umělkyně, která žije v Tallinu. Vystudovala ateliér malířství a fotografie na tamější akademii umění a absolvovala stáž na Universität der Künste v Berlíně u Rebeccy Horn.

Existuje několik témat, kterými se umělkyně ve své práci zabývá: národní identitou, otázkou tradice a domova, současnou politickou a ekonomickou situací nebo postavením umělce v nynější společnosti. Přestože jsou otázky mnohdy kladeny lokálně, umění Flo Kasearu je možné univerzálně aplikovat na celou společnost. Při své práci využívá řadu technik od filmu přes objekt až k instalaci, kresbu, performanci či skryté zásahy do veřejného prostoru. V její práci nacházíme dávku ironie, sarkasmu a vtipu, který je propojený s určitou formou hry.
Svým uměleckým dílem i postojem reflektuje také výstavní krizi a situaci v hlavním estonském městě. Flo Kasearu je totiž nejen vizuální umělkyně, ale také ředitelka vlastního muzea Flo Kasearu Majamuuseum (vlastního domu). Její muzeum tak manifestuje ojedinělý způsob přemýšlení, jaké můžeme znát z řad umělců od 60. let 20. století a s ní i princip „osobní se stává politické a osobní je veřejné“.
Flo Kasearu se daří kombinovat umělecké prvky s obyčejným životem, což přímo demonstruje i na výstavě v galerii Klubovna. Série kreseb a objektů brambor s klíčky
prezentuje jako symbol estonské národnosti. Estonsko se totiž v období sovětské okupace „pyšnilo“ přezdívkou „bramborová republika“. Tehdy bylo jednou z vedoucích zemí produkce brambor vůbec. Brambora je tedy chápána jako metafora jedince. Jak různí můžeme být a jak podobní si jsme. Jednotlivé klíčky pak suplují chování člověka k sobě samému nebo ostatním. Můžeme vidět vzájemnou jednotu a podporu, nebo naopak různorodost, která je trnem v oku se současnou migrační krizí. Na to pak odkazuje video (De)fence.
Prostřednictvím jejích kreseb a objektů autorka zkoumá specifické pohledy, které poodhalují sociální roviny lidských vztahů. Tato série tak v malém měřítku ukazuje na pozitivní aspekt odlišnosti, která může přispět celku.
Brambora však není pouze symbolem Estonska. Můžeme ji vnímat i jako ekvivalent k České republice. Podobnost hledejme nejen v přítomnosti brambor v české kuchyni, ale také v naší historii. Příkladem může být tzv. bramborová válka za Marie Terezie nebo současná pěstitelská krize, která se odsouvá směrem do Polska. Vzhledem k pochmurné náladě současné politiky se tak před nás staví otázka o naší identitě a národní hrdosti. Pro koho ji bráníme a co je ona základní hrdost?

 

Kurátorka: Tereza Záchová

 

Rozhovor s autorkou

 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Brna a Frame Finland. Za mediální podporu děkujeme Skandinávskému domu.