Grzegorz Bibro / ME AND THE FATHER

19.7.2017 – 17.8.2017

Grzegorz Bibro / ME AND THE FATHER

Práce Grzegorze Bibra se jeví jako snadno definovatelná – ve středu jeho zájmu stojí tělesnost, od které už není daleko k performance. Jakkoli můžeme označit toto propojení za klasické, Bibro k němu přidává vztah těla a víry, což zapůsobí jako ono pověstné přilití oleje do ohně.

V tomto ohledu náš výběr (Grzegorz Bibro byl vybrán jednomyslně komisí na základě otevřené výzvy) působí jako naprosté klišé. Polský autor, řeší ve své práci otázky víry, ne vždy a všude, ale dost často na to, aby se víra a zájem o ni stal jedním z rysů jeho práce. A co na to poví divák v jedné z nejvíce ateistických zemí Evropy? Doufám, že bude, alespoň okrajem, nahlodána jeho klišé představa. jasný statement.

Projekt Me and the Father (Já a otec), který Bibro představuje na výstavě v Klubovně je zachycen ve fotografii a videu, ty chápu v případě práce Grzegorze Bibra jako pomocná média, prostředky pro záznam.

Me and the Father je o citovém (lidském) prožitku o tom, co leží mezi její vizuální manifestací – pozemským prouděním – a nepopsatelnými momenty hlubší citové empirie. Ve své soukromé performance Bibro vyhledává to, co je skryté očím – niterná propojení a reference mezi jeho osobou a osobou jeho otce. Na odiv ovšem staví podobnost jejich postav jako vizi sama sebe za několik let.

Bibro balancuje na hraně explicitního vizuálního materiálu, a přesto jsou reference, které odkazují ke společným, jednotícím zkušenostem lidského druhu, v jeho práci tak silné, že tuto skutečnost dokáží zvrátit. Reference, které kladou důraz na přirozenost lidské povahy a přibližují ji k něčemu, co můžeme nazývat kolektivním nevědomím.

Me and the Father sleduje vizuální archetypy zakořeněné v lidské generaci jednoho rodu, jeho tradici i kultuře, na které se podílí. Zkoumá společné obavy i touhy, které odhaluje až do metafyzických rovin. Lidské city potrhané bolestí a nadějí.

Lyrické vyprávění, které nám Bibro předkládá je cesta osamělé duše v krajině té druhé.

 

Kurator: Marta Fišerová Ćwiklinski

 

 

Rozhovor s autorem:

logo_brnoVýstavu podpořilo Statutární město Brno.