Jacek Zachodny / Go Back To Europe

img_0638

31.8. – 22.9. 2016

Jacek Zachodny / GO BACK TO EUROPE!

www.jacekzachodny.pl

Narůstající migrační nátlak, atentáty, nepokoje a války vyvolaly v mnohých lidech nedůvěru v lidské společenství, nechuť porozumění, ztrátu empatie, uzavření se, strach a agresi. Společnost v mnoha evropských zemích skrze silnou mediální mystifikaci, lživé a zkreslené informace, strašení cizím a politickým populismem panikaří a zahlcuje se nenávistí. Umělecký projekt „Go back to Europe!“ je provokativní prezentací vyfabulovaného historického vývoje současné imigrační krize. Jacek Zachodny ve své instalaci reaguje s notnou dávkou ironie a satiry na xenofobní intoleranci většinové společnosti evropských zemí. Leitmotivem Jackovy instalace je slovo „převrácení“. Převrácení rolí chápe jako drobný zásah do historického dění, které ve výsledku mění životní osudy celé populace. Výměna rolí dvou stran je nejvýrazněji ilustrována ve stejnojmenné videoprojekci „Go back to Europe!“. Filmové záběry získané v indických slamech s fiktivními titulky a spolu s uměleckou instalací zhmotňují představu o nové realitě a náhlého ocitnutí se na druhé straně. Nová situace se zdá být směšná, komická a zároveň vyvolává rozporuplné pocity. „…Karmické kolo života, jak by řekla většina aktérů vystupujících ve filmu, se neustále otáčí…“. 

Jacek Zachodny studoval na Akademii výtvarných umění Eugeniusza Gepperta v polské Vratislavi, kterou absolvoval roku 1994. Paralelně s výtvarným oborem studoval archeologii na Vratislavské univerzitě. V roce 1999 se zúčastnil stipendijní stáže Evropské nadace umění GERMINATIONS ve španělském San Sebestianu. Roku 2001 získal stipendium Polského Institutu Kultury v Londýně a v roce 2008 se stal stipendistou polského Ministra Kultury za projekt „Śmierć XXI“ (Smrt XXI) realizovaný v Indii. V rámci projektu „Art-in-residence“ organizovaný vratislavským Centrem Sztuki Wro a CEAAC ve Štrasburku byl také účastníkem umělecké výměny Alsasko-Dolní Slezko. Kromě své autorské tvorby výrazně zaujal jako tvůrce videí pro divadelní představení. Mezi jeho nejvýznamnější hry patří kontroverzní „Tęczowa Trybuna“ 2012 Pawła Demirského, v režii Moniky Strzępki nebo „Julius Cezar” Williama Shakespeara v režii Remigiusza Brzyka v Teatrze Polskim. Publikuje texty v uměleckém periodiku „Rita Baum“, na kterém se také graficky podílí.

Je spoluzakladatelem Galerie Art Brut ve Vratislavi, kde mimo jiné pracuje také s handicapovými tvůrci. Jacek Zachodny patří do generace vratislavských umělců, kteří debutovali svou kariéru v 90. letech 20. století. Pro toto období je velmi těžké nalézt jeden charakteristický element spojující tvorbu většiny výtvarných umělců nastupujících na vratislavskou uměleckou scénu. Pojítkem může být specifické vnímání tvůrčí nezávislosti a volnosti vyjadřované skrze neoblomnost a extrémní individualismus tvůrců, kteří se silně brání a vystupují proti institucionalizaci.

Jacek Zachodny se zabývá filmovým obrazem, instalací a performancí ve veřejném prostoru. Rozšířeně pracuje s objektem, grafikou či textem. Ve svém díle se pohybuje mezi různými kulturami, národními zvyklostmi, náboženstvími a snaží se o jejich vzájemné provázání. Fascinace nespočívá jen v zájmu o exotično a kulturní odlišnosti, podstatným aspektem, který provází celou jeho tvorbu, je z nich vyplývající sociální konsekvence. Klíčovým momentem pro Jackovu tvorbu byla v roce 2004 cesta do Asie, kdy poprvé překročil hranice Evropy a náhle se ocitl v naprosto odlišném světě, v jiné kulturní realitě. Po probuzení se z evropského stereotypního snu o kouzelné a mírumilovné Indii vznikly velmi emocionálně nabité filmové záběry nazvané „Mind Bazar“, jejichž ústředním motivem jsou náboženské rituály, chování lidí během nich a podoba míst po zakončení religionistických ceremonií. Jiná Jackova cesta do Asie byla impulsem pro vznik uměleckého projektu s názvem „Smrt XXI“, který prakticky trvá do současnosti. Jak už sám název napovídá, autor se v něm soustřeďuje na, západní společností tabuizované, téma smrti. V projektu vystupuje na 130 osob různého věku, sociálního postavení, náboženství, pocházejících z odlišných částí Evropy a Asie, kteří se k tématu smrti vyjadřují. Projekt „Smrt XXI“ vychází ze zkušeností jednotlivých osob, pocitů a myšlenek bez zájmu o tělesnost. „…naivně řečeno, byla to zkouška o vytvoření takové lidské zkušenosti týkající se umírání…“.  Práce Jacka Zachodného se nacházejí ve veřejných sbírkách jako je kupříkladu Dolnośląska Kolekcja Zachęty Sztuk Pięknych v Muzeum Współczesnym ve Vratislavi či Kolekcja Artystów v MOCAKu v Krakově.

Kurátor: Soňa Nováková

 

 

 

 

img_0627

img_0630

img_0633

img_0634

 

GO BACK TO EUROPE! – video

 

klubovna_go_back_to_europe_WEB

 

Rozhovor s autorem:

 

 

logo_brnoVýstavu podpořilo Statutární město Brno.