Umělecký rezidenční pobyt zaměřený na problematiku migrace

Lukáš Houdek & Dachil Sado

23.08. – 15.09. 2017

Prostor brněnské nekomerční galerie Klubovna se na dobu tří týdnů proměnil v ateliér a hostí dva rezidenty zabývající se ve své tvorbě tématem migrace. Cílem projektu je představit divákovi toto téma ze dvou odlišných úhlů pohledu. Z toho důvodu byl výběr rezidentů zaměřen na jednoho umělce z české stra- ny, který téma řeší z pohledu pozorovatele, komentátora a druhého umělce z německé strany, který si migraci, vše co je s ní spojené – přežití, hledání nového domova, žádost o azyl, byrokracie, integrace – na vlastní kůži prožil a nadále s tímto silným zážitkem pracuje.

Během pracovního procesu je možné do ateliéru nahlédnout a s umělci jejich práci a zkušenosti s tématem v těchto termínech 9. a 10.9. od 17:00 do 19:00 pro- diskutovat. Vytvořená díla budou na závěr rezidence prezentována v Klubovně v podobě týdenní výstavy. Součástí vernisáže je také projekce dokumentárních filmů FOREIGN od Miriam Faßbender.

Lukáš Houdek (1984) vystudoval romistiku na FF UK v Praze. Nyní je koordinátorem projektu HateFree Culture, který upozorňuje na násilí ve společnosti a na negativní chování vůči minoritním skupinám. Lukášova umělecká tvorba je poměrně rozmanitá. Zabývá se instalací a intervencí ve veřejném prostoru. Od roku 2005 intenzivně pracuje s médiem fotografie. Dokumentoval například situaci Romů v Čechách i v zahraničí, zachytil život vymírajících severokeňských kmenů Gabra, Turkana a Elmolo. Mezi jeho hlavní dlouhodobější téma patří odsun německého obyvatelstva po roce 1945.

Dachil Sado (1992) započal vzdělání v oboru stavebního inženýrství. Přes dva roky pra- coval v Domiz Camp poskytující útočiště lidem ze Sýrie na severu Iráku. V srpnu 2014 po útoku ISIS na jeho rodné město Shingal se rozhodl Irák opustit. V roce 2015 požádal v Německu o azyl, kde také získal roční stipendium na Bard College Berlin / program Eth- ics and Politics/. Nyní zahájí studium na Kunsthochschule Berlin (Weißensee). Podílí se na uměleckém projektu „Kunstasyl“, který má zázemí v Berlíně v domově pro žadatelé čekající na povolení k pobytu. Ve své tvorbě pracuje s různými uměleckými medii. Jeho hlavním tématem je nyní společnost a její vývoj.

Partner projektu: Apartment Project Kulturverein e.V., Berlin

Koordinátor projektu: Pavlína Komoňová

Fotodokumentace: Lukáš Houdek

 

 

 

logo_brno         

Výstavu podpořilo Statutární město Brno a Česko-nemecký fond budoucnosti.