Carola Zechner / WINTERLANDSCHAFT 1935

IMG_1666

10.9. – 2.10. 2014

Carola Zechner / WINTERLANDSCHAFT, 1935 [ZIMNÍ KRAJINA, 1935]

Postava se sehne, sebere něco ze země. Jsou to rukavice, bílé rukavice. Ruce v rukavicích se pohnou, vytváří obraz – gestikulují. Sundá a zahodí dvě bílé věci na hromadu za sebou. Postavu vystřídá tma a hlas. Něco tu chybí. Co se to snaží říct? Seznam.

Do roku 1945 existovala v norimberském muzeu sbírka aktuálního německého umění. Ta je označena za “zničenou” v roce 1945. Video Winterlandschaft, 1935 německé autorky Caroly Zechner se vyrovnává jak s podivnými okolnostmi “zničení” sbírky, tak s tím jediným dochovaným – seznamem děl. Seznam obsahuje jen jednoduchá data o 58mi dílech vytvořených mezi lety 1933-1945 – název díla a rok jeho vzniku, někdy velmi krátký popis obrazu. Vyjma třech z nich, které jsou uvedeny pod názvem “Říšský kancléř Adolf Hitler” jde o mírumilovné krajiny a zátiší.

I was interested in what could be visible when there is nothing left to see. Based on these gaps I wanted to create new pictures, that are connected to the old pieces and also to the secrets of the former time. [Zajímalo mě co může být vidět, když už nic k vidění není. V závislosti na těchto trhlinách jsem chtěla vytvořit nové obrazy, které budou spojeny se starými díly a také s tajemstvími minulé doby.]

Chybí tu obrazy. Neslyšící osoba gestikuluje. My jsme před videem na půl slepí, ale naštěstí máme představivost.

Bílé rukavice, obvykle zabraňují poškození díla. V tomto případě obraz utváří. Uchopí jeho název do své měkké, bílé látky a ukáží jej divákovi. Rukavice ohraničí prezentaci každého z nich jednoduchým aktem – nasazením a sundáním.

Postava stojí mezi stromy. Nicméně, les tu není pro krásnou kulisu časného jara, ale jako nositel významu. Les, Nuremberg Reichswald, svoje jméno měl už před érou Adolfa Hitlera – “Říšský les”, ale v mnoha ohledech je spojován s jeho postavou a nacisty. Vyrovnání se s nacistickou historií rodné země může být těžké. Potřeba vracet se k událostem generace našich prarodičů jen ukazuje na jejich vážnost. Zmizení sbírky krajin a zátiší – téma na okraji zájmu – o to více nutí diváka přemýšlet. V době kdy je radikální pravicové smýšlení, a to i v Německu, opět na vzestupu, je třeba se vracet, připomínat, vážit a ptát se.

Pro práci Caroly Zechner je typické jakési jemné narušení chodu věcí. Nemá smysl dělat velká gesta. Uměním se svět stejně lepším nestane. Má smysl pozměnit či nahnout realitu tak, že pouze jeden z pěti zaznamená změnu – ta se mu ale vryje do paměti a donutí jej přemýšlet.

Marta Fišerová

Carola Zechner
*1981 v Mnichově. Žije v Norimberku. Studuje na Akademii výtvarných umění v Norimberku v ateliéru konceptuální tvorby Simony Decker.

 

IMG_1675

Poster_CZECH5.indd