Roy Menachem Markovich / FALSE MAJEURE

10.5 – 8.6.2017

Roy Menachem Markovich / FALSE MAJEURE

Běžně nabízíme návštěvníkům výstavy text, který vnímáme jako součást výstavy jako důležitý prvek, který má mnoho podob – od explikace, uvedení do kontextu, může být návodem, jak výstavu číst nebo slouží pro navození atmosféry. V případě výstavy FALSE MAJEURE se vyžaduje po divákovi jiná schopnost než čtení textu, je třeba chápat humor a ironii, která prochází jak sochařskou, tak i video složkou výstavy. Smysl pro humor je způsobilost tvůrčího vidění a zejména popisu skutečnosti. Stejně tak, jak je někdo schopen humor vytvářet a předávat, na druhé straně je třeba, aby příjemce byl schopen humor vnímat. Na výstavě Roye Menachema Markoviche jsme svědky umně převyprávěných situací a s balíkem základních sociální empatie poplatné naší společenské podnebné šířce a délce, budeme schopni dekódovat autorem naservírovanou dávku vtipu, podmíněnou momentem překvapení a nesmyslnosti.

Na tomto místě bych mohla svůj text ukončit, jelikož meritum věci, které tvoří výstavu Roye Menachema Markoviche FALSE MAJEURE bylo popsáno.

Ale jak vidíte, když sjedete pohledem po zbytku textu, neučiním tak. Je tu ještě mnoho zajímavých momentů, které dokreslí celek výstavy.

Socha a video jsou hlavními vyjadřovacími prostředky Roye Menachema Markoviche. Jeho video práce karikují žánr skryté kamery, reality show, ale i dokumentu. Markovich přejímá strategie banální a povrchní zábavy skryté kamery (Candid camera) a dodává jí nový rozměr. Absence člověka, který je podstatným elementem ve formátu skryté kamery, dovolí soustředit naši pozornost na umně vystavěnou scénu, která je předem odsouzena k destrukci. Krátkým videím s pádem reality přidává na síle i to, že jsou už více jak deset let stará a jejich technické parametry neodpovídají dnešním požadavkům. Lehké rozostření, nedostatečná kvalita připomínají televizní vysílání v našich vzpomínkách z přelomu tisíciletí.

Pojítkem mezi představenou video tvorbou a sochařskou prací je v určitém smyslu video “Fontána věcí” na hlavní stěně galerie, která vyvrhává ze svého nitra věci, které se v podání fontány stávají nekonečným proudem unifikovaných předmětů.

Se stejnou lehkostí, s jakou Markovich obrací vzhůru nohama tradiční filmové žánry, převrací i sochařské přístupy. Ve středu jeho zájmu zůstává levný, odhozený a již více nepotřebný masově vyráběný objekt nebo jeho část různého materiálu a textury. Rozřezává jej, kříží a komponuje do nových tvarů a hybridů. Výslednou podobu usazuje na pomyslný piedestal ironické slávy. Svou drobnou sochařskou práci nazývá “Minimenty”. Jde ve své podstatě o zmenšené monumenty, které si přivlastnily estetické kódy, které nám mohou být známé v podobě “Vetřelců a volavek”, v Izraeli jako modernistické sochy, památníky oslavující padlé hrdiny a národní uvědomění z období 70. a 80. let 20 století.

Při instalaci “Minimentů” si Markovich hraje s prostorem galerie. Sochy na podstavcích jsou nainstalovány tak, aby měli svoji pohledovou stranu, která je natočena směrem k výloze. Když se ovšem návštěvník podívá z prostoru galerie ven je konfrontován s nepohledovou kvalitou, nehezkou stranou instalace, která je obvykle skryta zraku diváka. Jde o další Markovichovo ironické gesto v podobě krásky a zvířete, karikatury art fairu, citace jeho estetiky přenesené do prostoru vyhrazeného autorské výstavě.

Kurator: Marta Fišerová Ćwikliński

 

Roy Menachem Markovich se narodil v roce 1979 v Tel Avivu, kde žije a pracuje dodnes. V roce 2007 Markovich absolvoval obor výtvarné umění na HaMidrasha, Beit Berl College. Markovich je laureátem The Advancement Art Award for contemporary art from Kunst 13, Zürich; The Julie M. Gallery Exhibition Award, Tel Aviv a je stipendistou America-Israel Cultural Foundation. Účastnil mnoha izraelských i zahraničních skupinových i sólových výstav. Poslední sólové výstavy byly prezentovány v Kunst 2013, Zurich; Bei Koc, Hannover; P13 Gallery, Heidelberg; Julie.M Gallery and Raw Art gallery, Tel Aviv, která jej také zastupuje; a skupinové v The Torrance art museum, Los Angeles; The Israeli Centre for Digital Art, Holon; KUBUS Municipal Gallery, Hanover; Haifa Museum of Art; Athens Biennale; Herzliya Museum of Contemporary Art; The Israel Museum, Jerusalem; Anna Ticho House, Jerusalem. Na hudební scéně působí pod pseudonimem DJ Sandwich.

Výstava Roye Menachema Markoviche FALSE MAJEURE je završením “Bloku izraelských výstav v Galerii Klubovna.

Rozhovor s autorem:

 Izrael II bar.ces.poz logo_brnoLogo_Artalk_grey_RGB

Výstavu podpořilo Velvyslanectví státu Izreal v České republice, Židovská obec Brno, Ministerstvo kultury České republiky a Statutární město Brno.