Martinka Bobříková & Oscar de Carmen / SUPERFLUOUS IDENTITY I

IMG_2803

11.3. – 2.4. 2015

Martinka Bobrikova & Oscar de Carmen / SUPERFLUOUS IDENTITY I

 

Dvojportrét Hanse Burgkmaira s jeho ženou Annou od renesančního malíře Lukase Furtenagela se stal nejen motivem pro plakát, ale zejména výchozím bodem celé úvahy nad prací, kterou pro Klubovnu připravila autorská dvojice Martinka Bobrikova a Oscar de Carmen.

Místně specifická instalace vychází z motivu mementa mori, které svůj dopad v tomto díle rozšířilo z konkrétních jedinců, tak jak je vidíme na obrazu ze 16. století, na celé lidské společenství zglobalizovaného světa. Jedinec je úzce provázán s přednastavenými systémy společnosti, ve které žije. Personifikace problému je jen stěží možná (i když se nám zprávy v hlavním vysílacím čase snaží prokázat opak). Pro prvotní porozumění celého problému, je třeba jej nahlížet v obecné rovině. Dílo je mementem mori současného ekonomického modelu.

I předchozí práce této dvojice sensitivně reflektují nálady ve společnosti, politice a ekonomii; s výrazovými prostředky pak autoři zachází v symbolické rovině. Nemateriální charakter jejich prací je provázán s osvobozujícím přístupem k tvorbě díla. To vzniká velmi často (jako i v případě Klubovny) pro dané místo a přímo na místě s opakujícím se leitmotivem zvuku. Takový přístup dovoluje i volbu svobodného nomádského života autorské dvojice. Domnívám se, že tento životní postoj poskytuje nadhled nad barevnými políčky politické mapy a opravňuje dvojici vypovídat o stavu dnešní společnosti.

Sprefluous Identity je rozsáhlý projekt, na kterém Martina a Oskar pracují v rámci svého půlročního rezidenčního pobytu v Meet Factory v Praze. Rezidence je na svém počátku a tak máme v Klubovně možnost vidět první výsledek úvah nad tématem – bod zrodu, od kterého se bude odvíjet další postup a proces práce. Další části budou prezentovány v Entrance Gallery a v Galerii KIN jídelna.

Kurator: Marta Fišerová

Martina Bobrikova * 1981 v Bratislavě, SK
Studium: Nordic Sound Art, Scandinavia; Malmö Art Academy, Sweden; Universidad de La Laguna, Spain; Accademia di Belle Arti di Roma, Italy.

Oscar de Carmen *1976 Linares, SP
Studium: Nordic Sound Art, Scandinavia; Malmö Art Academy, Sweden; Universidad de La Laguna, Spain.

 

 

 

 

01

IMG_2800

IMG_2801

IMG_2802

 

IMG_2806

IMG_2808

IMG_2811

poster_klubovna_web