Anna Alpatieva & Andrew Sakun / THE FAR IS CLOSE

male_05

8.4. – 30.4. 2015

Anna Alpatieva & Andrew Sakun / THE FAR IS CLOSE

 

V pozadí tvorby Anny a Andrewa nacházíme velice klasické přístupy k práci. Důvod je snadno vystopovatelný ve studiu na tradiční akademii. Annino studium v ateliéru monumentální malby se nám kříží s přístupy Andrewa, jehož těžiště zájmů je v klasických grafických technikách a ve snaze začlenit je do současného umění.

Annin příklon k monumentálnímu zobrazení zaplnil hlavní stěnu galerie. Je to exploze kusů malby. Kusů ukrajinského Euromajdanu v době protestů. Kusů barikád, kusů lidí na nich. Kusy odrážejí změny, které nastávají v lidech i ve společnosti po takových událostech. Obraz se ukládá v nový řád a ten nemusí být jednoznačně negativní ani pozitivní. Komplementárně k hlavní stěně funguje kniha UA, která je přenosem deníkových záznamů událostí z počátku loňského roku. Na opačné straně, a to nejen v prostoru galerie, stojí obrazy nové. Chybí známky expresivity a přichází klidná úvaha. Opakují se prvky diagonál, symetrie a ponuré černé.

“Project The Far is Close was created as a reflection and self-analysis of experience of protests and war on the East of Ukraine. It is essential to speak about what we have seen and felt and to reconsider what has happened to us. We feel the desire to show individual, human component of protests, to go apart from pallid statistics and formalized news. These works have a form of big signs to speak about struggle, hope, fears, new Ukrainian uprising, acts of treachery and tortures.”

Andrew ve svém videu Feast of Disobendience nachází paralely mezi událostmi dneška a konce 20. a počátku 30. let 20. století na Ukrajině. Při tzv. Rozstříleném obrození byla zlikvidována prakticky veškerá ukrajinská inteligence. Andrew vybírá a vypisuje hesla z tehdejších novin, periodik a korespondence, které přesně popisují dnešní události. Kresby a text se vrství na sebe, prolínají se – stejně jako se vrství dějiny. Dějí se stejné chyby. Jak je možné, že se historie opakuje a my si to neuvědomujeme?

Kurator: Marta Fišerová

Anna Alpatieva * 1987 v Mariupol, UA
Studium: National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Ukraine.

Andrew Sakun *1986 v Kyjev, UA
Studium: National Academy of Fine Arts and Architecture, Kyiv, Ukraine.
Aktuálně je stipendistou Gaude Polonia ve Varšavě.

 

male_06

male_02

male_03

male_04

 

 

male_07

male_08

05

poster_finall

Rozhovor s autory: